Przepusty

Nazwa

Wymiary [cm]

Przepust drogowy ramowy

200x100x100

Przepust drogowy ramowy

200x150x100

Przepust drogowy ramowy

400x150x100

Przepust drogowy ramowy

450x150x100

Przepust drogowy ramowy

450x100x100

Przepust drogowy ramowy

300x100x100

Przepust drogowy ramowy

300x150x100

Przepust skrzynkowy zamknięty

120x120x100

Jakość potwierdzona certyfikatem!