Inne wyroby

Masa [kg]

Nazwa

Wymiary [cm]

1500

Ściana oporowa L

150x200x12

1800

Klocek betonowy oporowy

150x75x75

500

Klocek oporowy typu lego

100x50x50

260

Ściana czołowa przepustu fi 40/50/60

150x100

25

Kostka fundamentowa

38x24x12

30

Kostka fundamentowa

40x20x20

100

Słupek gaz/woda (znacznik)

35

Słupek ogrodzeniowy

210x8x8

50

Łańcuch GALLA typ "OO"

20

Łańcuch GALLA typ "0/2"

32

Łańcuch GALLA typ "klocek"

35

Dybel hydrotechniczny "jaskółczy ogon"

30

Schron dla ryb L/P

35

Płyta chodnikowa

50x50x7

Jakość potwierdzona certyfikatem!