Klasy ekspozycji betonu

Klasy ekspozycji betonu - co to jest?

Klasa ekspozycji betonu jest dla nas istotną informacją na temat oddziaływania czynników środowiskowych na beton bądź konstrukcje się w nim znajdujących. Są one określane przez Polskie Normy, m.in. takie jak: PN-80/B-01800, PN-82/B-01801, czy też PN-86/B-01811.

Wśród zagrożeń środowiskowych wymienia się oddziaływanie na:

  • Agresywność wody w stosunku do betonu
  • Agresywność środków odladzających
  • Chlorki z wody morskiej
  • Chlorki niepochodzące z wody morskiej
  • Karbonatyzację
  • Agresywność chemiczną
  • Klasa środowiskowa i jej rodzaje

 

Klasy ekspozycji betonu zawiera w sobie poniższa tabela wg PN-EN 206:2014:

Klasa ekspozycji Opis środowiska
Brak zagrożenia
X0 Wszystkie betony niezbrojone, z wyłączeniem klas XF oraz XA
Klasa środowiskowa uzależniona od korozji poprzez karbonatyzację
XC1 betony sporadycznie suche i sporadycznie suche lub stale mokre
XC2 betony mokre, sporadycznie suche
XC3 betony umiarkowanie wilgotne
XC4 betony cyklicznie suche i mokre
Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków niepochodzących z wody morskiej
XD1 betony umiarkowanie wilgotne
XD2 betony sporadycznie suche
XD3 betony cyklicznie suche i mokre
Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków pochodzących z wody morskiej
XS1 korozja wywołana stałym zasoleniem powietrza
XS2 korozja wynikająca ze stałego zanurzenia w wodzie
XS3 betony znajdujące się w strefie pływów, rozbryzgów oraz aerozoli
Klasa ekspozycji wywołana zamrażaniem i/lub rozmrażaniem
XF1 betony umiarkowanie nasycone wodą
XF2 betony umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi
XF3 betony silnie nasycone wodą bez środków odladzających
XF4 betony silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską
Klasa ekspozycji uzależnione od agresji chemicznej
XA1 betony wystawione na słabą agresję chemiczną
XA2 betony wystawione na umiarkowaną agresję chemiczną
XA3 betony wystawione na silną agresję chemiczną
Jakość potwierdzona certyfikatem!