Klasy betonu

Klasa betonu Zastosowanie
BETONY ZWYKŁE
C 8/10 podkład pod fundament
C 12/15 podkład pod fundament
C 16/20ławy fundamentowe, skosy
C 20/25
ławy fundamentowe, stropy, ściany, słupy, skosy, wieńce
C 25/30ławy fundamenty, stropy, belki, przepusty na drogach powiatowych, gminnych
BETONY POSADZKOWE I ZEWNĘTRZNE

C 20/25 Posadzkowy posadzki przemysłowe na halach magazynowych i produkcyjnych
C 25/30 Posadzkowy posadzki przemysłowe na halach magazynowych i produkcyjnych
C 30/37 Posadzkowy posadzka przemysłowa na stacjach diagnostycznych, stacje paliw
C 25/30 Drogo-Zewnętrzny drogi dojazdowe, place manewrowe
BETONY DROGOWE I ZEWNĘTRZNE

C 30/37

budowa mostów i przepustów na drogach powiatowych i gminnych, zbiorników magazynowych w przemyśle i rolnictwie
C 30/37 Drogowy place manewrowe, drogi gminne i wojewódzkie
C 30/37 Mostowy (Kruszywo Bazaltowe)
budowa mostów na drogach wojewódzkich i krajowych, place manewrowe, myjnie bezdotykowe, stacje paliw
C 30/37 Licowy oczepy, ściany licowe eksponowane, mury oporowe
C 30/37 Architektoniczny ściany betonowe eksponowane w galeriach, domach, mała i duża architektura domu i ogrodu
C 30/37 Kontraktorowy (palowy) pale wiercone celem stabilizacji podłoża
BETONY MOSTOWE I ZEWNĘTRZNE
C 35/45 Mostowy przyczółki, podpora mostu, płyta nośna mostu, pylon, ciosy, oczep, kappa, droga
C 35/45 Grys łamany/kruszywo bazaltowe (mieszanka)
place, drogi, płyty mostów na drogach powiatowych i gminnych
C 40/50 Mostowy Bazalt przyczółki, podpora mostu, płyta nośna mostu, pylon, ciosy, oczep, kappa, droga
C 45/55 Mostowy Bazalt przyczółki, podpora mostu, płyta nośna mostu, pylon, ciosy, oczep, kappa, droga
C 50/60 Mostowy Bazalt przyczółki, podpora mostu, płyta nośna mostu, pylon, ciosy, oczep, kappa, droga
BETONY SPECJALNE
Jastrych M-15 podkład pod wibro-płytki
Jamisty C16/20 beton wodoprzepuszczalny podbudowa kortów tenisowych, wielofunkcyjnych boisk, podbudowa dla geo-krat brukowych
WYLEWKI I ZAPRAWY

Zaprawa Wylewkowa M-30 wylewka zwykła, wylewki z ogrzewaniem podłogowym, spoinowanie kamienia naturalnego
Fuga Bazaltowa 1/2  wypełnianie przestrzeni pomiędzy kostką granitową 
Zaprawa murarska M-15 zaprawa do murowania
STABILIZACJE I PODSYPKI

Posypka cementowo-piaskowa 1/10 podbudowa do kostki brukowej
Posypka cementowo-piaskowa 1/4 podbudowa do kostki brukowej
Mieszanka stabilizacyjna 1,5 MPa beton na stabilizacje gruntu
Mieszanka stabilizacyjna 2,5 MPa beton na stabilizacje gruntu
Mieszanka stabilizacyjna 5 MPa beton na stabilizacje gruntu

 

 

Produkowane masy betonowe:
 • BETON TOWAROWY  od C8/10 - C30/37
 • BETON KONSTRUKCYJNY od C8/10 - C35/45
 • BETON ARCHITEKTONICZNY od C30/37 - C35/45
 • BETON KONTRAKTOROWY (PALOWY) od C20/25 - C30/37
 • BETON POSADZKOWY od C16/20 - C30/37
 • BETON ZEWNĘTRZNY od C25/30 - C35/45
 • BETON DROGOWY od C30/37 - C45/55
 • BETON DROGOWO- MOSTOWY BAZALT-GRYS ŁAMANY C30/37 - C45/55
 • BETON MOSTOWY BAZALT od C30/37 - C50/60
Chemiczne dodatki do betonu:
 • wodoszczelność : od W6 do W12
 • mrozoodporność (środek napowietrzający) - cykle od F50 do F200
 • dodatek mrozowy – przyśpieszający wiązanie betonu - stosowany w okresie występowania ujemnych temperatur otoczenia
 • dodatek opóźniający wiązanie beton - stosowany w okresie wysokich temperatur otoczenia

Włókna jako dodatki stosowane w betonie:

 • włókno polimerowe – działanie przeciwskurczowe (najczęściej używane przy betonach posadzkowych, drogowych)
 • włókno polipropylenowe – działanie przeciwskurczowe (najczęściej używane przy betonach posadzkowych, drogowych oraz na wylewki)
 • włókno stalowe – działanie przeciwskurczowe (najczęściej używane przy betonach posadzkowych, drogowych)

 

GRZANIE BETONU (w zimie ) - Dzięki systemowi parowania kruszywa i grzania wody zarobowej posiadamy możliwość produkcji betonu przy stale utrzymującej się ujemnej temperaturze otoczenia.

Jakość potwierdzona certyfikatem!